Curriculum Vitae

Studier vid Konstfackskolan

Deltagit i samlingsutställningar:
Unga tecknare på Nationalmuseum
Stockholmssalongen på Liljevalchs
Gävle museum
Konstsommar i Uppsala
Tecknarmässa på Kulturhuset i Stockholm
Värmländsk tecknarfestival 2013
Porträtt i konsten, Hagfors Konstförening 2014
Höstsalongen 2014-2015, Värmlands Museum

Illustratör till bl a Prismas uppslagsböcker,
läromedel och facktidskrifter

Representerad i Nationalmuseum, Moderna Museet i Stockholm,
Stockholm stad, Uppsala, Gävle, Karlstad och Torsby kommuner

Representerad i Satirarkivet: http://www.satirarkivet.se/