Bilden speglar alltid sin tid i någon mening och uppfattningen om vad som är konst får ständigt sina törnar. Ingen har heller kunnat sätta dess yttersta gräns.

Jag har inte någon särskild idé om konst och gör heller inte bilder för att stå i uppmärksamhetens tjänst. Mina bilder kan möjligen väcka associationer, eller ge en insikt bortom vardagen, men existerar annars för  sin egen skull. Någon ägare finns inte. Vi är alla betraktare.

Roy Bäckbom